Tevredenheidsonderzoek – Medisch Centrum Kruisstraat – KERKRADE
Header afbeelding
Medisch Centrum Kruisstraat
Kruisstraat 39 6461 HA
KERKRADE

Tevredenheidsonderzoek

Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Kruisstraat vindt de kwaliteit van zorg die u ontvangt belangrijk. Ook de ervaring van patiënten die zorg van ons hebben ontvangen, willen we er graag bij betrekken om de kwaliteit te kunnen verbeteren. De resultaten van dit patiënt tevredenheidsonderzoek kunnen we hierbij gebruiken.

Met deze link kunt u hieraan mee doen. U vult als wachtwoord in: OnderzoekHOZL

Vul de vragen zo volledig en eerlijk mogelijk in.

Druk aan het einde op de knop “gereed”. Uw antwoorden worden vervolgens anoniem verzonden en u kunt het scherm sluiten.

Wie vult de vragenlijst in?
De vragenlijst is bestemd voor personen (kinderen en volwassenen) die contact hebben gehad met de huisarts: dit kan zijn tijdens een consult ofwel bezoek in de praktijk, een telefonisch contact of tijdens een huisbezoek.

Deelname is anoniem en zonder gevolgen. We behandelen en verwerken uw gegevens strikt vertrouwelijk. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het verzamelen van informatie over de kwaliteit van de verleende zorg. Meedoen aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor uw behandeling of verzekering.

Meer informatie
Wanneer u nog vragen heeft over het onderzoek kunt u zich wenden tot een van de assistentes van de praktijk.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!