Medisch Centrum Kruisstraat, huisartspraktijk Kerkrade
Header afbeelding
Medisch Centrum Kruisstraat
Kruisstraat 39 6461 HA
KERKRADE

Medisch Centrum Kruisstraat

Welkom op de website van Medisch Centrum Kruisstraat.
Uw huisartsenpraktijk in Kerkrade.

Actieweek 27 juni tot en met 1 juli 2022

Wij staken niet op 1 juli.
Wij staan wel achter de boodschap van de landelijke huisartsen vereniging:

 1. Meer tijd voor patiëntenzorg:
  We willen voor alle huisartsen meer tijd voor de patiënt: de standaard consulttijd moet naar 15 minuten, de grenzen van het huisartsenaanbod moeten worden gerespecteerd en willen een systeem van vertrouwen in plaats van verantwoording, dus met merkbare vermindering van administratieve lasten.
 2. De wachttijden in ggz, sociaal domein en tweede lijn:
  We willen dat de wachtlijsten worden aangepakt en dat er door de andere zorg- en hulpverleners wachttijdopvang wordt geboden aan patiënten die op een wachtlijst staan.
  Patiënten die door de huisartsen worden verwezen naar andere zorg- en hulpverleners belanden daar vaak op een wachtlijst. Ze blijven dan langdurig een beroep doen op de huisarts tijdens die wachttijd. Dat betekent dat patiënten niet snel genoeg de zorg krijgen die ze nodig hebben en er bij de huisartsen minder tijd is voor andere patiëntenzorg.
 3. De druk van de ANW moet verminderen:
  alleen gebruik van de huisartsenposten bij echte spoedklachten, een andere organisatie en verdeling van verantwoordelijkheid voor diensten doen op de huisartsenposten en integrale samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH’s.
 4. Het gebrek aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting:
  gemeenten moeten in hun plannen voldoende ruimte creëren voor huisartsenhuisvesting en de vergoeding moet worden aangepast om verschillen in huisvestingskosten op te vangen.

 

U kunt via deze website onder andere zelf een afspraak inplannen door op ‘inloggen’ te klikken rechts bovenaan deze pagina. Als u nog geen account heeft, klikt u vervolgens op ‘Maak een nieuw account’. Binnen een paar dagen controleren we dan uw medische gegevens zodat u hiermee kan werken. Daarna kunt u inloggen om:
– Zelf een afspraak te plannen.
– Een medische vraag te stellen.
– Uw medicatie te herhalen.
– Uw dossier te bekijken met bijvoorbeeld uw uitslagen van onderzoeken of bekijken welk advies aan u was gegeven tijdens een gesprek.